In her own world

കിളികളും, ചെടികളും, മരങ്ങളും, പുഴയും, മഞ്ഞും, തണുത്തകാറ്റും, ചറ്റൽമഴയും, പൂന്തോട്ടവും, നിറയെ ചിത്രശലഭങ്ങളും ഉള്ള അവളുടെ ചെറിയ ലോകം.